Franka Radić

 • Franka Radić-moja komunikacija sa svijetom

  SNOVIĐENJA FRANKE RADIĆ

  U određeno doba dana Franka se povlači u osamu svoga kutka gdje će se u samoći i izdvojenosti od svega izvanjskoga posvetiti svojoj umjetnosti i nepredvidivom letu mašte.

  Neometana, jer ništa drugo u tim trenucima ne postoji, pretače svoje misli i snove na platno.

  Boja, najčešće ulje ili pastela, samo su alati koji svojim neobičnim oblicima, kombinacijama i sažimanjem uvode u novi svijet, svijet koji se nekada ukaže trenutno, da bi učas nestao i ostavio za sobom osjećaj koji umjetnica želi projicirati na platno.

  Često se tu pojavljuje plava boja mora, kojoj je predana od rođenja, no služi se uvijek jakim bojama i neobičnim kombinacijama.

  Lice žene može biti plavo upravo isto tako kao nebo ili more, no plavo lice je nešto što obični promatrač ne očekuje i što ga navodi na razmišljanje.

  Na Frankinim platnima često se isprepliću zakrivljene crte, tvoreći drveće, spajajući se sa morem ili tvoreći iluziju pretvaranja u nešto drugo, u oči, u lik, ribu ili let duše na obzoru.

  Zemlja može biti neočekivano purpurna, a krošnja drveta nebesko plava.

  Sve upućuje na san u kojem nikada ništa nije nemoguće. Lik žene koja leti preko kuća ukazuje na želju umjetnice da pronikne u filozofska pitanja koja izučava znanost, istina prilično bezuspješno, i koja, po svojoj prirodi uvijek nedorečena, teško i nalaze objašnjenje.

  U tome nalazim povezanost Franke profesorice i Franke umjetnice

  Vesna Špoljar, prof.

  Franka Radić

  O autorici:

  Franka Radić rođena je u Splitu 1952. godine. Gimnaziju je završila u Splitu, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjeku fi lozofi je i sociologije.

  U posljednjih 6 godina njen izričaj se oblikovao kroz likovno izražavanje u “trash” skulpturama, skulpturi u glini, a najveći broj radova je ostvaren u različitim tehnikama ulja, akrilika, akvarela i pastela. Svakom likovnom izričaju prilazi kao posebnom izazovu.

  U časopisu Art Eternity u Edinburghu je kroz intervju s autoricom dat prikaz njenog likovnoj izražavanja. Ovo je Frankina prva samostalna izložba.

  Koncept izložbe: Franka Radić
  Likovni postav: Franka Radić i Rolando Nikčević
  Tekst kataloga: Vesna Špoljar
  Dizajn kataloga: Davor Curić
  Produkcija: Vesna Špoljar i Udruga Fijaker © 2016.

 • Izložba Franke Radić - IGRE EKSPRESIJE

  vrijeme: 4. listopada 2016

  mjesto: Galerija Ravnice (Dom umirovljenika) Hegedušićeva 20, Zagreb

  Izložba Franke Radić - IGRE EKSPRESIJE

  Franka će na ovoj izložbi izložiti oko 45 svojih eksponata, od toga desetak skulptura.

  O autorici:

  Franka Radic

  Franka Radic rođena je u Splitu 1952. godine.

  Maturirala je u Splitu, a diplomirala u Zagrebu, na Filozoskom fakultetu.

  Slikarstvom i kiparstvom bavi se iz hobija zadnjih desetak godina.

  U posljednih 7 godina njen izričaj se oblikovao kroz likovno izražavanje u "trash" skulpturama, skulpturi u glini, a najveći broj radova je ostvaren u različitim tehnikama ulja, akrilika, akvarela i pastela.

  Svakom likovnom izričaju prilazi kao posebnom izazovu. U časopisu Art Eternity u Edinburghu je kroz intevju s autoricom dat prikaz njenog likovnog izražavanja.

  Fotografije sa izložbe

  • img_20161004_170208
  • img_20161004_172339
  • img_20161004_172217
  • img_20161004_170849
  • img_20161004_170201
  • img_20161004_172350
  • img_20161004_172226
  • img_20161004_163342
  • img_20161004_163312
  • img_20161004_164306
  • img_20161004_170011
  • img_20161004_170025
  • img_20161004_163239
  • img_20161004_163209
  • img_20161004_163406
  • img_20161004_163158
  • img_20161004_163048
  • img_20161004_163146
  • img_20161004_163105
  • img_20161004_163129
  • img_20161004_163117
  • img_20161004_163111
  • img_20161004_163123
  • img_20161004_162816
  • img_20161004_162933
  • img_20161004_162928
  • img_20161004_163044

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.

© 2013 Ludvig dizajn. All Rights Reserved.